Приходен касов ордер

Дата на документа:
№:
Организация:
Булстат:
Да се приеме от:
За / срещу:
Сбор на суми:
Сумата лв.:
Словом: