Вносна бележка

Дата на подаване:
До:
Клон:
Адрес:
В полза на име:
IBAN на получателя:
При банка - банка, клон:
Вид валута: Сума:
С думи:
Вносител име:
Основание за внасяне: